When you look at your baby and your heart breaks..

pedosana

KO TE OB POGLEDU NA OTROKA ZABOLI SRCE…

Smatram se kot zelo skrbna mama. Odkar je prišla Izabela sem popolnoma pozabila nase, samo da njej vsak dan dajem 100% podporo za zdrav in srečen razvoj. Ampak tokrat mi je popolnoma spodletelo. Prvič po treh mesecih sem se počutila nemočno in krhko. Zlomila sem se…

V porodnišnici mi o handlingu niso povedali prav NIČ! Tako sem po prihodu domov pograbila vse brošure in obrnila internet, da sem se naučila pravilnih prijemov. Šlo mi je počasi, ampak dobro. Po dveh mesecih sem pri rokovanju postala vse bolj samozavestna in hitrejša, hkrati pa ponosna, kako super nama gre.

Nato sem enega dne, ob pasenju kravic, opazila, da Izabelo izjemno vleče v levo smer, tako zelo, da se je večkrat prekucnila. Nič hudega sluteč sem nadaljevala s handlingom, kot sem znala, nakar sem naslednjega dne opazila, da Izabela nenehno obrača pogled le v levo smer. Namesto, da bi se vprašala zakaj, sem se spraševala, le kaj ji je pa tako zanimivo na tisti strani. Še zmeraj nisem dojela… ko pa je le en dan ležala na blazini, z močno iztegnjeno glavico v levo. Rdeč alarm v glavi mi je pognal strah po kosteh. Takoj sem poklicala Laro, ki mi je svetovala, da obiščem Pedosano.

O Pedosani nisem vedela veliko, zgolj to, da se nahaja v bližini mojega doma. Tisti torek sem se v upanju, da le ni tako hudo, odpravila na prvo urico mikro programa, katerega namen je osvojitev pravilnega handlinga. Opazila sem, da jo punce spremljajo, nakar me je Janja ob koncu vprašala:”A v drugo smer pa nič ne pogleda?”. Pred očmi se mi je pokazala tema, saj so se vsi moji dvomi potrdili. Z Izabelo je nekaj narobe…

Ko sem prišla domov, sem se zlomila. Vso večer sem jokala, saj sem vedela, da je k izrazitemu ekstenzijskemu vzorcu bistveno pripomogla moja nevednost in slab handling z otrokom. Hvala vsem mamicam, ki so mi s prijaznimi sporočili skušale izbrisati krivdo, vendar sem do sebe oster kritik in vem, da sem naredila premalo oziroma, da bi lahko že prej ukrepala.

A se ne dam! Po prejokani moči, sem se zbudila v nov dan, razgrnila podlogo in Izabelo pripravila na telovadbo. Vse igračke sem ji postavila na desno stran, nato pa pela in skakala, da je otrok po dobri urci le obrnil glavo v desno smer za 30 stopinj. Videla sem napredek in bila pozitivna. Vedela sem, da je njeno zdravje v mojih rokah in da bom naredila vse, da popravim svoje napake in njeno stanje.


Do sedaj sva obiskali 4 urice mikro programa, kjer sem se naučila pravilnega dvigovanja, previjanja, polaganja v lupinco ter obračanja v kravice. Šele zdaj vidim, kako lahko izpuščen korak pri dvigu ali spustu pomeni bistveno spremembo drže otroka ter krepitev napačnih mišic. Predvsem pri lupinci me je zabolelo, ko sem videla, da sem otroka popolnoma narobe odlagala in podpirala do 3 meseca starosti.

Vesela sem, da imam sedaj strokovno vodstvo pri Izabelinem razvoju in da nisem več prepuščena sama sebi. Že v 4 uricah in 3 uricah ONLINE PROGRAMA (zaradi praznikov, je Pedosana zaprta, zato je odličen njihov online program, za vadbo doma) sem popravila slabe vzorce in Izabela že spi z glavico obrnjeno v desno smer. Neverjeten napredek…

Žal je stanje pri nas takšno, da je premalo poudarka na hadlingu. Handling ni nekaj, kar se na hitro naučiš iz brošure, ampak tako kot za vse, je potrebna vaja za osvojitev prijemov, ki kasneje postanejo navade. Zato je zelo potrebno pravilno razviti svoje vzorce, da lahko otrok zdravo napreduje.

Izabela je sedaj na dobri poti…WHEN YOU LOOK AT YOUR BABY AND YOUR HEART BREAKS…

I think of myself a very caring mom. Since Izabela, I completely forgot about myself, just to give her 100% support for healthy and happy development. But this time I completely failed. For the first time in three months I felt helpless and I broke down …

In the hospital, when I gave birth, they didn’t teach me anything about handling. So when I got home, I took all the brochures and turned the Internet around, just to find some useful tips about handling. The progress was slow, but after two months, I became more self-confident and quicker. I was proud of how good we were doing.

Then, one day, when we were exercising, I noticed that Izabela was being pulled in the left direction. Then the next day I noticed that Izabela was constantly turning her head only in the left direction. Instead of asking myself why, I was wondering just what was so interesting to her on that side. It still didn’t ring a bell… but when she was lying one day, with a heavily extended head to her left, I got scared to my bones. I immediately called a friend, who advised me to visit Pedosana.

I did not know much about Pedosana, just that it was located near my home. That Tuesday I wen’t to first class, hoping that it wasn’t so bad, but quickly figured out that all my doubts were confirmed. Something is wrong with my daughter…

When I got home, I broke down in tears.. I cried all night, knowing that my ignorance and poor handling of the child was greatly contributed to extension pattern. But I was willing to do anything to fix my mistakes. I woke up the next day and prepared her to exercise. I put all her toys in other direction just to get her head movement to the right. I saw progress and was positive.

I am glad that I now have professional to help me with Izabela’s and that I am no longer left to myself. Already 4 hours in Pedosana and 3 hours of ONLINE PROGRAM (because of the holidays, Pedosana is closed, therefore is an excellent online program for home training), made a big change and I’ve repaired incorrect patterns.

Izabela is doing good..

Make sure you learn proper handling with the child since birth. Learn those patterns to help your child develop the right way.

With love,

Vanesa S.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.